Mgr Ewa Ciuhak

Mgr Ewa Ciuhak: psycholog, psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w trakcie certyfikacji, psychotraumatolog, certyfikowany terapeuta EMDR, coach ICF

Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla osób, które:
• przeżyły trudne wydarzenia życiowe, takie jak klęski żywiołowe, katastrofa, napad lub wypadek komunikacyjny, doznały przemocy fizycznej lub psychicznej, doświadczyły wykorzystania seksualnego lub długotrwałych zaniedbań w dzieciństwie
• cierpią na zespół stresu pourazowego (PTSD)
• są w kryzysie psychicznym, przeżywają żałobę po stracie osoby bliskiej
• potrzebują wsparcia w związku z diagnozą ciężkiej choroby
• zmagają się z depresją
• doświadczają lęku, fobii, ataków paniki, odczuwają obniżony nastroju, spadku energii oraz utraty dotychczasowych zainteresowań, poczucie beznadziejności, bezradność i mają kłopoty ze snem
• czują trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami i reakcjami np. agresja, wycofywanie się, nieuzasadniony wstyd, bezradność i nieśmiałość, pracoholizm, przemęczenie
• mają trudności w relacjach z innymi
• doświadczających konfliktów w związkach lub znaczących zmian życiowych
• odczuwają problemy psychiczne w związku z pandemią COVID-19
• odczuwają dolegliwości w ciele bez medycznego, jednoznacznego potwierdzenia ich przyczyn
• żyją w chronicznym stresie
• mają zaburzeniami odżywiania (np. bulimia, napadowe objadanie się)
• mają inne problemy utrudniające codzienne funkcjonowanie
• chcą poszerzyć świadomość swojego funkcjonowania i przezwyciężać osobiste ograniczenia

Główne obszary specjalizacji w psychoterapii dzieci i młodzieży:
praca z nastolatkami od 12 roku życia i rodzicami w ramach konsultacji rodzicielskich, w szczególności z dziećmi, które odczuwają:
• trudności szkolne, obniżoną samoocenę oraz niskie poczucie swoich kompetencji i możliwości
• są w trakcje zmian takich jak: rozwód rodziców, żałoba, choroba, zmiana szkoły, zmiana miejsca zamieszkania
• problemy fizyczne o podłożu psychologicznym np. bóle głowy, mięśni, omdlenia
• zaburzenia lękowe (fobia społeczna, ataki paniki, zespół lęku uogólnionego, niskie poczucie własnej wartości)
• zaburzenia zachowania (obniżona aktywność, agresja, trudności w komunikowaniu się z bliskimi i z rówieśnikami)
• zaburzenia nastroju (obniżony nastrój, depresja, próby samobójcze)
• zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
• zaburzenia psychosomatyczne (np. : niewytłumaczalne medycznie bóle głowy, brzucha)
• trudności wynikające z rozwodu/separacji rodziców
• praca z pacjentami młodocianymi, którzy przeżyli doświadczenia traumatyczne np. : wypadki, rozboje, przemoc

Praca z rodzicami, którzy:
• odczuwają trudności rodzicielskie m.in. w komunikacji z dzieckiem, z akceptacją bycia rodzicem
• potrzebują wsparcia w urealnieniu wymagań co do swoich dzieci
• odczuwają z nadmierny lęk o zdrowie swoje lub bliskich (np. dzieci)
• potrzebują wsparcia psychologicznego w poszerzaniu świadomości swojego funkcjonowania i przezwyciężania osobistych ograniczeń

Formy pomocy:
• konsultacje psychologiczne
• terapia traumy EMDR
• psychoterapia traumy
• terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
• seksuologia
• terapia uzależnień